Mediwiet

Mediwiet

Wietgebruik voor ontspanning en/of vermaak is natuurlijk niks nieuws. Wietgebruik voor zijn medicinale werking is daarentegen ontzettend in opkomst, omdat de positieve eigenschappen steeds meer erkend worden vanuit de medische wereld. Voorheen rustte dit nog wel eens op weerstand, echter lijkt dat de laatste jaren steeds meer te verdwijnen, wat wij natuurlijk meer dan terecht vinden.

Medicinale cannabis is cannabis die patiënten op doktersvoorschrift als medicatie gebruiken. Sommigen spreken daarbij ook wel van mediwiet. Medicinale cannabis is op doktersrecept verkrijgbaar als middel tegen onder meer (zenuw)pijn, ontstekingen en spasmen. Er bestaan verschillende soorten medicinale cannabis, en wel onder de namen Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedica en Bedrolite. Deze varianten verschillen van elkaar in sterkte en samenstelling. Daardoor zijn de werking en toepassing ook verschillend. Er zijn aanwijzingen dat cannabis met een hoog CBD-gehalte (waaronder Bediol) goed werkt tegen pijn en spasmen, bijvoorbeeld bij patiënten met multiple sclerose (MS). Het lijkt ook goed te werken tegen ontstekingsreacties. Cannabis met voornamelijk THC (Bedrocan, Bedica en Bedrobinol) is vooral effectief bij aandoeningen als het syndroom van Gilles de la Tourette, therapieresistent glaucoom en bij klachten als gewichtsverlies, misselijkheid en braken.

De uitwerking van medicinale cannabis verschilt van persoon tot persoon. Daarom bepaalt de arts in overleg met de patiënt van tevoren welke variant het meest geschikt is, hoeveel hij per keer en per dag nodig heeft en hoe hij de medicinale cannabis dient in te nemen. Dit kan zowel door te inhaleren als door het oraal in te nemen via bijvoorbeeld thee. In bijna alle gevallen van medische toepassing wordt het afgeraden om te roken, aangezien dit zoals bekend niet bevorderlijk voor de longen is. Inhaleren is dan dus ook niet roken, maar verwarmen van het product waardoor er damp vrijkomt. Deze damp dien je dan te inhaleren met een vernevelaar. Er vindt dus geen verbranding van het product plaats.

In de jaren negentig van de vorige eeuw vond de toenmalige minister van Volksgezondheid (Els Borst) dat patiënten die cannabis om medische redenen uit de coffeeshop haalden, een alternatief moest worden geboden zonder risico op ‘vervuiling’ met stoffen die zij medisch gezien niet nodig hebben of het aanschaffen van een té sterk product. Daarom werd in 2000 het Bureau Medicinale Cannabis (BMC) opgericht. BMC zorgt voor de teelt van medicinale cannabis en waarborgt de kwaliteit ervan. In de Opiumwet zijn bepalingen opgenomen die vastleggen dat de overheid zorgt voor voldoende cannabis voor medische doeleinden en onderzoek. In september 2003 kwam voor het eerst medicinale cannabis beschikbaar in de apotheek.

In 2016 is het aantal uitgiften van medicinale cannabis flink gestegen, doordat via de apotheek naast de gedroogde variant ook medicinale cannabisolie op recept beschikbaar kwam. Het aantal uitgiften van cannabisolie vormt met een aantal van 26.000 nu bijna de helft van alle jaarlijkse medicinale uitgiften. Het aantal verstrekkingen van de gedroogde bloemvarianten nam daardoor af en zit nu op 27.000 jaarlijks. In een volgende blog zullen wij wat dieper ingaan op de opkomst van cannabisolie (CBD) en de positieve effecten daarvan.